امیر علی شیرنوایی حضرتلری نینگ مقبره سی قیته قوریلدی

بوگون بیرقنچه دولت ملازملری و یوزلب علمی ومدنی شخصیتلر اشتراکی بیلن امیر علی شیرنوایی حضرتلری نینگ مقبره سی آچیش مراسمی بولیب اوتگن. مذکور مراسمده فاریاب و جوزجان ولایتلری علمی ومدنی شخصیت لری هم حصصه قوشگن.

اوشبو مراسمده فاریاب و هرات ولایتیده گی موسیقه گروه لری کنسرت هم اجرا ایتگن همده اوزبیک تیلیده نوایی حضرتلری حقیده تیارلنگن مقاله لرهم اوقیلگن.

نوایی حضرتلری مقبره سی قوریش ایشی بوندن نیچه آیی الدین باشلنگن ایدی. مقبره مدنیت و خبرلر وزیرلیگی همده اوزبیک تاجرلری نینگ مالی یاردمی بیلن قوریلگن؛مقبره تیمورلر دوریده گی معمارلیک لرگه ماس قوریلگن.

مدنیت وخبرلر وزیرلیگی نینگ مصلحتچیسی شونینگ دیک فاریاب ملت وکیلی نقیب الله فایق، هرات حاکمی و بیرقنچه مدنی وعلمی شخصیت لر اوشبو مراسمده سوزیوریتگن.

شونینگ دیک مراسم نینگ برچه خرجتی هراتده حیات کیچره یاتگن اوزبیک لر تمانیدن تولنگن.

بوندن توقیز ییل آلدین اوزبیکستان دولتی، نوایی حضرتلری مقبره سی نی قوریش اوچون الدینکی مقبره اورنیده ینگی مقبره قوریش ایشینی باشله دی. لیکن ایش نینگ بیرینچی باسغیچیده اوزبیکستانلیک لر امنیت بوزیقلیگی باعث هراتنی ترک ایتدی.

توقیز ییلدن سونگ ایریم علمی ومدنی شخصیت لر مقبره نی قیته قوریش ایشی باشله نیشینی الغه سوردیلر، شوندی سعی حرکت لرسبب نوایی حضرت لری مقبره سی قیته قوریلدی.

امیر علی شیرنوایی حضرت لری ، 844 ه.ق ییلی هراتده دنیاگه کیلیب، 906 ه. ق ده دنیادن کوزیومگن. نوایی حضرتلری حیاتی دوریده علم وفرهنگ بولمیده کتته خذمت لر قیلیب شو سبب دن اونی حیاتی دوری رنسانس شرق دیه ایتیله دی.

عینی حالده، نوایی حضرتلری اونلب اثر اوزیدن قالدیرگن. شونینگ دیک هرات مناره لری وباشقه بیرقنچه تاریخی آبده لر هم اونینگ سعی حرکتی بیلن قوریلگن.

محلی دولت ملازملریگه کوره ، هراتده حاضرگه چه یتتی یوزدن آرتیق قدیمی تاریخی بنالر موجود بولیب بولرنینگ اکثریتی تیموریلر دوریگه تیگیشلی .رسمی معلومات لرگه کوره بو بنالردن یتمیش فایزی قیته قوریلیشی ضرور.